Personale

Ledelsen på Glim Refugium består af Forstander Birgitte K. Linnet (Psykolog) og Stedfortræder Gitte W. Christoffersen (Social- og sundhedsassistent)

Personalet på Glim Refugium er tværfagligt sammensat af fortrinsvis pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

Glim Refugium har løbende pædagogstuderende og social- og sundhedsassistent elever.

Faglige tilgange og metoder.

Organisering

Vi er en selvejende institution under Arbejde Adler og har driftsoverenskomst med Region Sjælland.