Personale

Ledelsen på Glim Refugium består af Forstander Gitte W. Christoffersen og Souschef Claus I. Petersen

Personalet på Glim Refugium er tværfagligt sammensat af fortrinsvis pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

Glim Refugium har løbende pædagogstuderende og social- og sundhedsassistent elever.

Faglige tilgange og metoder.

Organisering

Vi er en selvejende institution under Arbejde Adler og har driftsoverenskomst med Region Sjælland.