Glim Refugium Vikar

Hvis du er interesseret i vikararbejde, skal du kontakte Gitte W. Christoffersen gwc@regionsjaelland.dk

Nattevagt til Glim Refugium

Glim Refugium er et socialpsykiatrisk behandlingstilbud (§ 107) for yngre voksne med komplekse problemstillinger – med et udviklingspotentiale.

Glim Refugium er beliggende i landlige omgivelser 5 km fra Roskilde centrum. Beboerne har egne lejligheder og der er store dejlige fællesarealer.

Glim Refugium er en selvejende institution under Landsforeningen Arbejde Adler og med driftsoverenskomst med Region Sjælland.

På Glim Refugium arbejdes der med en narrativ tilgang efter en miljøterapeutisk ramme. Der er fokus på udredning af beboernes psykiske udfordringer og deres ressourcer i forhold til beskæftigelse og varetagelse af egen bolig.

Nattevagten arbejder alene og arbejdet består af:

• at yde støtte til beboere, der ikke kan sove

• at lave tryghedstilsyn

• at håndtere medicin

• at diverse praktiske opgaver

• at forberede morgenbuffet, incl. nybagte boller

Vi forventer at du:

• har en relevant faglig uddannelse

• har erfaring med psykiatri

• kan arbejde selvstændigt og struktureret

• har erfaring med dokumentation

• kan takle akut opståede situationer

• har kørekort

Vi tilbyder:

• Grundig introduktion til arbejdet

• Oplæring i medicinhåndtering

• Basismedicinkursus i Region Sjælland

• Tydelige rammer for nattevagtsarbejdet

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem den faglige organisation og Danske Regioner. Du bliver ansat som timelønnet vikar.

Hvis du er interesseret i vikartimer som nattevagt, skal du kontakte Gitte W. Christoffersen gwc@regionsjaelland.dk