Kommune

Målgruppe

Glim Refugiums målgruppe er yngre mennesker fra 18 – 35 år med psykiske og sociale udfordringer. Der skal være et udviklingspotentiale og en vilje til at samarbejde.

Borgere med udadreagerende adfærd og misbrug falder ikke inden for målgruppen på Glim Refugium.

Tilbud

Glim Refugium tilbyder ophold efter servicelovens § 107 for yngre mennesker med behandlings- og udviklingspotentiale.

De fleste medarbejdere på Glim Refugium er uddannede pædagoger eller social- og sundhedsassistenter. Vi har også en psykolog, en diakon/plejehjemsassistent og en ergoterapeut. Flere medarbejdere har terapeutiske efteruddannelser (narrativ, kognitiv). Næsten alle medarbejdere er uddannet i at kunne give NADA øreakupunktur.

Vi har et tæt samarbejde med Distriktspsykiatrien i Roskilde.

Se mere detaljeret beskrivelse af vores tilbud på tilbudsportalen.

I særlige tilfælde eller i forbindelse med ind- og udflytning kan der tilbydes dagaktivering eller bostøtte efter servicelovens § 85

Faglige tilgange og metoder

Glim Refugium arbejder miljøterapeutisk. Miljøterapien er med til at skabe et fundament for beboerne i deres udvikling, hen imod at kunne mestre udfordringerne i dagligdagen.

Beboerne har ugeskemaer og tilbydes terapeutiske eller jeg-støttende samtaler.

Kontaktperson-samtalerne kan tage udgangspunkt i psykoterapeutisk, dialektisk adfærdsterapi (DAT), narrative og/eller kognitive tilgang.

Glim Refugium arbejder med narrativ terapi, kognitiv terapi, øreakupunktur (NADA), musikterapi og rideterapi.

Glim Refugium arbejder efter Voksenudredningsmodellen (VUM). Med afsæt i den sociale handleplan (§ 141) fastlægges det individuelle arbejde med den enkelte beboer.

I løbet af opholdet afdækkes beboernes ressourcer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Flere beboere genoptager afbrudt skoleuddannelse under opholdet.

I samarbejde med jobcenteret i Lejre Kommune afdækkes beboernes arbejdsevne gennem aktivering og arbejdsprøvning.

Efter udflytning

De fleste ophold på Glim Refugium resulterer i egen bolig, nogle med støtte. Glim Refugium kan tilbyde § 85- støtte hvor det er geografisk muligt og hvor det aftales med kommunen.

Visitation og kontakt

Forstander Gitte W. Christoffersen kontaktes i forhold til ledige pladser/venteliste. Telefon 46 36 90 46 eller mail gwc@regionsjaelland.dk