Beboer- og pårørendesamarbejde

Vi afholder beboermøde ca. hver 4. uge. På møderne er der mulighed for at komme med forslag til fælles fritidsaktiviteter og ture og man taler om emner, som er relevante for at fællesskabet fungerer. Der laves referat fra møderne.

Vi afholder pårørendemøder 2 – 3 gange om året. Møderne er opdelt i 2 dele. I første del deltager 2 repræsentanter fra personalet, som formidler informationer om institutionen hvor der er mulighed for at tage aktuelle temaer op. Anden halvdel er reserveret til fælles snak og hygge mellem de pårørende.

Da der er tavshedspligt er der ikke mulighed for at drøfte individuelle forløb på mødet.